16 Φορές Άνοιξη | Spring Blossom | Seize Printemps (2020)
  • Drama
  • 1ω 13λ
Αυτό Δεν Είναι Ταφή, Είναι Ανάσταση | This Is Not a Burial, It's a Resurrection (2019)
  • Drama
  • 2ω 0λ
Αύγουστος | August | Agosto (2019)
  • Drama
  • 1ω 25λ
Η Μικρή Μου Αδερφή | My Little Sister | Schwesterlein (2020)
  • Drama
  • 1ω 39λ
Φτερά στον Άνεμο | Striding Into the Wind | Ye Ma Fen Zong (2020)
  • Drama, Comedy
  • 2ω 14λ